заявка

09 Февруари 2012

Заявка за сериозна промяна в IT бизнеса

Представителите в сферата Информационни технологии внесоха вторият манифест от инициативата CHIVAS 12 СТОЛА . Манифестът е логичен завършек на проведената дискусия, набелязала предизвикателствата пред IT-бранша и възможните разрешения на неговите настоящи проблеми. В манифеста се откроява...