fbpx Бизнес взаимоотношенията с Русия трябва да се задълбочават | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнес взаимоотношенията с Русия трябва да се задълбочават

Активизираме на икономическите отношения с Русия бе основна тема на среща в Министерството на икономиката и енергетиката между представители на различни държавни структури и бизнес асоциации. В дискусията, участваха заместник-министър Красин Димитров, посланикът на България в Русия Бойко Коцев, изпълнителният директор на Агенцията за малки и средни предприятия Богдана Ваташка – Анави, директорът на българския център за промишлеността в Москва Илиян Цонев, представители на Агенция Митници, КРИБ, БТПП, БСК, АИКБ, Браншовата камара по машиностроене, СОМАТ и други.
В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на търговските отношения между България и Русия.

„През последните три години потенциалът на руския пазар не беше използван пълноценно, въпреки традиционното присъствие там на български лекарства, детайли за автомобилостроенето, продукти на хранително-вкусовата промишленост, плодове и зеленчуци“, каза заместник-министър Красин Димитров. „За да е ефективна помощта от страна на държавата, трябва да се вслушаме в мнението на компаниите, като работим в посока увеличаване: износа на българските стоки, на услуги в това число туризъм и недвижима собственост и на руските инвестиции в България“, каза още Димитров.

По думите на посланика ни в Москва Бойко Коцев българските компании трябва да търсят възможности за коопериране при производството на селскостопанска техника, хеликоптери, електрокари и електротелфери. Според него огромен потенциал за развитие има в областта на туризма. Русия изпълнява федерална програма за патриотично възпитание, по която училищата получават целево финансиране, за да популяризират историята сред своите ученици. Част от тези средства могат да се използват за организиране на тематични екскурзии в български исторически места.

„Ако държавата е отделила ресурс за подпомагане на българското присъствие в Русия, тя трябва да насочи сериозна част от него към туризма, тъй като на този пазар има потенциал за ръст“, смята Огнян Донев от КРИБ. Според Никола Зикатанов от АИКБ полето за бизнес с Русия е огромно. По неговите думи реалистично би било да работим за коопериране в областта на хранително-вкусовата промишленост и селскостопанското машиностроене. Георги Минчев от Българо-руската търговско –промишлена палата смята, че продуктите на българската хранително-вкусова промишленост и селско стопанство имат шансове на руския пазар, тъй като това са сектори със сериозни традиции у нас и те се субсидират от ЕС за износ в трети страни.
Постигнато бе съгласие с бизнеса да се фокусират усилията и в регионите и автономните републики на Руската Федерация, тъй като възможностите за българските компании там са по-големи. В помощ на това чрез Българската банка за развитие ще се предоставят възможности и за предекспортно финансиране.
Държавата ще предоставя по-пълна и актуална информация за участие в търгове по обществени поръчки в Русия. На интернет страницата на посолството ни в Москва ще бъдат поставени линкове към сайтовете на браншови организации, които поддържат тази информация.
Един от специфичните и много популярни в Русия модели за навлизане на местния пазар - участието в изложения там – все още не е достатъчно активно използван. Такова масирано запознаване на руските клиенти с възможностите на българските доставчици, не е правено от 2009 г.