fbpx В Габрово ще ползват административни електронни услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В Габрово ще ползват административни електронни услуги

Първите 14 електронни услуги, одобрени от Съвета по вписвания към министъра на транспорта са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на ведомството http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=562&id=4733. След приключване на обсъждането те ще бъдат вписани в регистрите.

Действащите към момента електронни услуги на централни и общински администрации все още не са съобразени със законодателсвото в областта на електронното управление. 14-те услуги са разработени за общинска администрация Габрово по проект, финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет". Те са свързани с издаването на удостоверения за постоянен и настоящ адрес, за раждане, граждански брак, родствени връзки, за семейно положение, за наследници. Заявленията за услугите ще бъдат публикувани на сайта на Министерството на транспорта. Информацията може да бъде ползвана от институции или фирми, които в момента разработват административни електронни услуги. Така подготовката на много ведомства за включване към електронното управление ще бъде ускорена.