fbpx Отбелязваме международния ден на птиците | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Отбелязваме международния ден на птиците

етикети

На 1 април отблязваме международният ден на птиците. Той се отбелязва по целия свят от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

На 18 декември 1950 г. в Париж, Франция, е приета Международна конвенция за защита на птиците, която замества конвенцията от 1902 г.

В България повече от две десетилетия Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) отбелязва събитието с различни образователни инициативи, за да популяризира опазването на околната среда и на дивите птици.

България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие. В страната ни има 114 орнитологично важни места. 70% от всички видове птици в Стария континент могат да се видят и у нас – 409 вида. 26 от тях са световно застрашени. От 38 вида грабливи птици, които населяват Европа, 36 се срещат у нас.

А Пловдив е единствен по рода си град в България, в който птиците  навлизат в градските части.

Част от птиците могат да се наблюдават целогодишно, включително и около нас, други са толкова редки за нашата страна, че са виждани от малцина късметлии. По време на миграция могат да бъдат забелязани дори някои изключително интересни и нетипични за големите градове видове като черен щъркел, пчелояд, малък креслив орел и др. Птиците са индикатор за състоянието на околната среда и за качеството на живот.