fbpx птици | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Специалисти от WWF и партньори започнаха процедура по мониторинг на биоразнообразието в гори, застрашени от промените в климата. Мониторингът ще продължи няколко години и включва наблюдение на различни животински видове, предимно птици, прилепи и насекоми.
На 1 април отблязваме международният ден на птиците. Той се отбелязва по целия свят от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици.
На 22 май 2020 г. се отбелязва Международният ден на биоразнообразието. Преди четири месеца унищожителен пожар вилня в Драгоманското блато. Днес обаче животът там се завръща.
38 младежи от Вършец и Берковица започнаха обучения, които са началото на инициатива на фондация „ЕкоОбщност“, насочена към популяризиране на биоразнобразието в района на НАТУРА 2000 зони „Врачански
Извънредни мерки за сигурност са въведени от страна на Българска агенция по безопасност на храните във връзка с констатирано и обявено първично огнище на „птичи грип“ (H5N1) в с. Константиново, Област Бургас.
 „Министерство на земеделието и храните е предприело всички необходими мерки във връзка с установен случай на птичи грип.
  Поради високите температури, обичайно зимуващите у нас птици са предпочели да останат на север и да не прелитат по-далечните разстояния до нашата страна.
  На 23 април 2013 г. (вторник) от 17,30 ч. в Дома на киното (София, ул.
  Предложението за създаване на три трансгранични комплекса от влажни зони, изготвено от международната природозащитна организация WWF в края на миналата година, е официално прието от минис
Приложение за смартфони и други мобилни устройства за определяне на птиците SmartBirds създаде Българско дружество за защита на птиците (БДЗП . То представя всички 269 птици, гнездящи в България.