Младежи от Вършец и Берковица стават туристически водачи

38 младежи от Вършец и Берковица започнаха обучения, които са началото на инициатива на фондация „ЕкоОбщност“, насочена към популяризиране на биоразнобразието в района на НАТУРА 2000 зони „Врачански Балкан“ и „Западна Стара планина и Предбалкан“. Екипът на фондацията, в партньорство с Дружество за защита на хищните птици, СОУ „Иван Вазов“ – Вършец и Лесотехническа професионална гимназия – Берковица ще проведе серия от обучения и теренни занимания за опознаване и популяризиране на редки и защитени видове птици. В тях ще се включат средношколци и преподаватели от двете училища, които впоследствие ще се превърнат в посланици на идеята и ще насочват вниманието на посетителите на двата града към опознаване и опазване на ценното биоразнообразие в региона.

Двете зони, част от екологичната мрежа „Натура 2000“, се характеризират с интересно, но недостатъчно познато както на местните хора, така и на туристите разнообразие от видове, сред които има редки и защитени птици. В предстоящите инициативи ще се включат 17 младежи от Вършец и Берковица. Те ще имат възможност не само да се докоснат, чуят и видят природата в близост до мястото, където са отраснали и живеят, с един по-различен поглед и с много любопитна информация, но и да придобият умения да говорят за нея, да я представят на свои приятели, близки и посетители на тези красиви природни места като млади обучени водачи.

Училището за тях няма да приключи с последния училищен звънец за учебната година, а ще прелее в планиран за началото на юли зелен летен лагер, по време на който ще се научат да разпознават птици, песните им и да водят малки групи посетители по маршрута „Пътят на лешояда“, разработен от Природен парк „Врачански Балкан“ край с. Долно Озирово. По-талантливите ще участват и в пленер, след което ще представят чрез творбите си невероятното богатство и красота на този край пред посетители на Вършец и Берковица.

През лятото и началото на новата учебна година, младите водачи и посланици на биоразнообразието ще продължат заниманията си и ще отбележат Европейския ден на птиците в своите училища с по-широк кръг ученици. Акцент в техните занимания ще бъде белоглавият лешояд – знаков вид за Врачански Балкан, който през последните години бе възстановен като гнездящ вид.


 

Facebook comments