fbpx Стартира инициатива "Генератор на идеи" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира инициатива "Генератор на идеи"

Стартира инициатива "Генератор на идеи"

 

Министърът на икономиката Теодор Седларски инициира програма "Генератор на идеи" и в тази връзка процедура за избор на студенти, които да проведат платена тримесечна практика в Министерството на икономиката по техен идеен проект имащ отношение към дейността на администрацията. Практиката е подходяща за студенти от факултети преподаващи стопански/икономически дисциплини, международни отношения, международна икономика и политика, журналистика и масова комуникация, технически науки.

Това е възможност за талантливи, активни и заинтересовани студенти, които са в състояние да разработят и представят свой проект за изпълнение, свързан с дейността на Министерството на икономиката, който да реализират по време на практиката.

За провеждане на практиката в Министерството на икономиката могат да кандидатстват студенти от IIІ курс или по-горен курс на обучение, с добра компютърна грамотност и да владеят английски или друг западен език.
Комисия определена от министъра на икономиката и председателствана от него, ще определи петима студенти, с които ще се сключат договори за провеждане на студентска практика за срок от 3 месеца в периода март-юни 2017 г. Срокът за подаване на документи е 10 март 2017 г.