fbpx Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ представя Дигитална библиотека по устойчивост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ представя Дигитална библиотека по устойчивост

На 7 ноември 2023г. от 16.00 часа в зала 524 на Стопански факултет ще бъде официално представена дигитална библиотека „Истории и факти за устойчивостта“, създадена по инициатива на Сдружение на завършилите Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски, в партньорство със СУ и реализирана с подкрепата на програма „Европа“ на Столична община.

Екип на фондация ФЕБ, част от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, 12 месеца работи по създаването на информационните ресурси, които ще улеснят работата на преподавателите.

Библиотеката е своеобразен иновативен подход за комуникация на науката и има за цел да предостави информация за актуалните предизвикателства и възможните решения в областите „Околна среда“ и „Общество”.

Съдържа систематизирани факти и истории по теми, свързани с устойчивото развитие, като енергия, вода, храна, отпадъци, биоразнообразие, бедност, мир и сигурност, образование, здравеопазване и други. Информационните ресурси са разработени така, че да анализират дългосрочните тенденции и да предоставят пилотни решения и иновации.