fbpx Очаква се раздвижване на жилищното кредитиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очаква се раздвижване на жилищното кредитиране

Очаква се раздвижване на жилищното кредитиране

Експертите прогнозират формиране на стабилни нива на номиналните крайни цени на имотите през 2013 г., като тенденцията е през 2014 г. нивата да постигнат увеличение. В настоящата година се прогнозира и плавен ръст на себестойността, обемите и цените на новото строителство, докато през 2014 г. този ръст ще се засили. За периода 2013-2014 г. се очаква спад на номиналните обеми общи площи, ръст при чистата използваема площ, спад на цените само при надценените и некачествени пазарни предложения, стабилизиране на номиналните наемни нива и ръст на обемите наети площи. Това коментираха Иван Велков, председател на УС на Национално сдружение „Недвижими имоти“ и Румен Радушев, началник управление „Жилищно кредитиране“ в Пощенска банка на специално събитие в Пловдив.

Според Иван Велков цените на имотите през 2012 г. са отчели номинален и реален спад под влияние на свиването на вътрешното и външното търсене. Поведението на цените на недвижимите имоти той обясни както с промяната в номиналния доход (БВП) и темпа на търсене на ипотечно финансиране, така и с динамиката на намалелите входящи капиталови потоци по линия на текущите трансфери и преките чуждестранни инвестиции, особено тези в недвижими имоти. Според Национално сдружение „Недвижими имоти” външното търсене на имоти в страната, измерено чрез динамиката на емигрантските пари и преките чуждестранни инвестиции в недвижими имоти, продължава да се свива.

В подкрепа на по-оптимистичните прогнози за 2013-2014 г., ръководителят на управление „Жилищно кредитиране“ в Пощенска банка, г-н Радушев, сподели, че след отбелязания спад на търсенето на кредити през първите години на кризата по данни на БНБ вече се забелязва леко оживление в жилищното кредитиране с постигнат ръст от 0.8% за 2012 г. Той представи и новото жилищно предложение на банката „Новодомци” и ипотечен кредит „Активен дом с Флекси опция”.

Facebook коментари