fbpx Очаква се раздвижване на жилищното кредитиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очаква се раздвижване на жилищното кредитиране

Експертите прогнозират формиране на стабилни нива на номиналните крайни цени на имотите през 2013 г., като тенденцията е през 2014 г. нивата да постигнат увеличение. В настоящата година се прогнозира и плавен ръст на себестойността, обемите и цените на новото строителство, докато през 2014 г. този ръст ще се засили. За периода 2013-2014 г. се очаква спад на номиналните обеми общи площи, ръст при чистата използваема площ, спад на цените само при надценените и некачествени пазарни предложения, стабилизиране на номиналните наемни нива и ръст на обемите наети площи. Това коментираха Иван Велков, председател на УС на Национално сдружение „Недвижими имоти“ и Румен Радушев, началник управление „Жилищно кредитиране“ в Пощенска банка на специално събитие в Пловдив.

Според Иван Велков цените на имотите през 2012 г. са отчели номинален и реален спад под влияние на свиването на вътрешното и външното търсене. Поведението на цените на недвижимите имоти той обясни както с промяната в номиналния доход (БВП) и темпа на търсене на ипотечно финансиране, така и с динамиката на намалелите входящи капиталови потоци по линия на текущите трансфери и преките чуждестранни инвестиции, особено тези в недвижими имоти. Според Национално сдружение „Недвижими имоти” външното търсене на имоти в страната, измерено чрез динамиката на емигрантските пари и преките чуждестранни инвестиции в недвижими имоти, продължава да се свива.

В подкрепа на по-оптимистичните прогнози за 2013-2014 г., ръководителят на управление „Жилищно кредитиране“ в Пощенска банка, г-н Радушев, сподели, че след отбелязания спад на търсенето на кредити през първите години на кризата по данни на БНБ вече се забелязва леко оживление в жилищното кредитиране с постигнат ръст от 0.8% за 2012 г. Той представи и новото жилищно предложение на банката „Новодомци” и ипотечен кредит „Активен дом с Флекси опция”.