В Турция има натиск от икономически рискове

През 2013 г. турската икономика регистрира бърз ръст от 4%, благодарение на нарастващото вътрешно търсене. Потреблението и инвестиционните разходи допринесоха съответно с 3.7 и 1.1 пункта към този растеж. Нетният износ обаче смъкна надолу темпа с 2.3 пункта, доколкото засиленото вътрешно търсене доведе до нарастване на вноса. Високите цени на храните, значителното търсене в страната и рязкото обезценяване на лирата в края на 2013 г., доведе до ръст на инфлацията до 7,4%, което е по-високо от очакванията на Централната банка от 5%.

Ако политическото напрежение се повиши отново, както се случи през декември и януари, инвеститорите могат да напуснат страната, което пък може да доведе до колебания на валутните пазари. Такава ситуация би се отразила отрицателно върху външния дълг в корпоративния сектор, който вече е рекордно висок.

През 2014 г. се очаква растежът да отслабне, като причина за това ще е по-ниското търсене на вътрешния пазар заради увеличените цени и рестрикциите за ограничаване на прекомерния ръст на лихвите по кредити. В съответствие с икономическото забавяне се очаква безработицата да нарасне в краткосрочен и средносрочен план. Рязкото обезценяване на лирата през периода декември-януари, заедно с увеличаването на разходите по заеми, създава рискове за частния сектор заради по-високите производствени разходи и по-малките маржове на печалба. Предвид тези фактори под внимание това, през март Кофас даде негативна перспектива на риска A4 за Турция.

Обезценяването на лирата си дава предимство за бранша на текстил и облекло, тъй като техните продукти ще станат по-конкурентни. Тези сектори вече се ползват от близостта си до европейските страни (основните им клиенти) и от значителните производствени мощности. През 2014 г. износът ще компенсира забавянето на вътрешното търсене. 

 

Ограниченията за потребителските кредити, увеличението на данъците и проблемите с лирата могат да окажат негативно влияние върху продажбите на автомобили в страната – те вече се сринаха с 25.5% за периода януари-април в сравнение със същия период през 2013 г. Въпреки това, възстановяването на европейските пазари и обезценяването на валутата се очаква да подкрепи износа, който нараства с 4% на годишна база.

 

 

Facebook comments