fbpx Положителни сигнали от основните икономически индикатори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Положителни сигнали от основните икономически индикатори

В унисон с очакванията на банката, ръстът на производството в преработващата промишленост през май се ускорява до 4.8% на годишна база отчитат анализаторите на Райфайзенбанк. С това продукцията общо за промишления сектор вече е на положителна територия, след пет месеца на спад. Отчетено е и нарастване в реално изражение на обема на търговията с 3.9% на годишна база, след спадовете за периода юли 2011 г. - април 2012 г. Нарастването на износа на стоки също се ускорява – до 10.7% на годишна база, което потвърждава, че влошаването в началото на годината е било временно и като цяло динамиката на показателя следва благоприятното развитие от предходните две години.

Същевременно, влошаването на текущата сметка и търговското салдо спрямо година по-рано продължава, което е отчетено като положителен сигнал, тъй като се дължи на подобряване на икономическата активност в страната и необходимост от внос на стоки. През май вносът на стоки нараства динамично – с 19% спрямо година по-рано, като от началото на 2012 г. с основен принос за нарастването му е вносът на инвестиционни стоки.

Косвен индикатор за подобряване на икономическата среда и в частност на инвестициите е и ускоряването на темпа на нарастване на кредитите до 3.8% на годишна база, основно по линия на нефинансовите предприятия. При домакинствата обаче, кредитирането стагнира и дори отбелязва годишен спад от 1%.