fbpx „Новото нормално“ и 10-процентовите прагове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

„Новото нормално“ и 10-процентовите прагове

етикети

В контекста на „Новото нормално“ банковият сектор в ЦИЕ трябва да се справи с няколко прага от по 10%:

1. Настоящата среда изисква най-малко 10% пазарен дял на малките и средни банкови пазари в ЦЕ/ЮИЕ.

2. Поради текущото стратегическо препозициониране, средното присъствие по брой страни на Западните банки в ЦИЕ намалява на 9.

3. Достигането на най-малко 10% възвращаемост на капитала (RoE) в ЦИЕ ще продължи да бъде предизвикателство през идните години. Инвеститорите ще очакват премия от възвращаемостта на капитала от най-малко 1.5-2% за експозициите им в ЦИЕ. В настоящите условия това ще означава, че цената на капитала за Западните банки, опериращи в ЦИЕ ще е в размер от 11 до 13%, спрямо 9-10% за Западноевропейските кредитори.

4. За кредиторите от ЦИЕ с експозиции в Източна Европа ще остане предизвикателство достигането на показателя на необслужваните кредити на ниво под 10% в подрегиона Източна Европа.

5. Друг аспект в „Новото нормално“ за банковия сектор в ЦИЕ е промяната на тежестта на различните подрегиони в общия размер на активите. Намаляващият фокус върху пазарите в Русия и други Източноевропейски държави, предпоставя намаляване на дела на Русия в експозициите на водещите Западни банки, опериращи в ЦИЕ до 10% или дори по-малко.