спечелил

04 Май 2012

Орлин Дочев и Петър Миленков, Некст Консулт

Практически съвети за спечелилите проекти по ERP внедряване

Tемата свързана с въвеждане на ERP от наскоро одобрените кандидати за финансиране по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” предизвика широк резонанс както в бизнеса като цяло, така и в ИТ средите. Причината...