fbpx спогодба | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

спогодба

България и Русия ще подпишат спогодба в областта на комбинираните превози. Това стана ясно след среща между заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев и заместник-министъра на транспорта на Руската Федерация Виктор Олерски.
Днес бе подписана спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите със Швейцария. Новата Спогодба поправя съществен пропуск в действащата СИДДО, в която липсваше разпоредба за обмен на информация между двете държави.
България и Бразилия могат да развиват по-добри бизнес отношения, ако бъде премахната една от основните пречки пред разширяването на взаимната търговия, именно липсата на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, независимо от членст