fbpx Вече се избягва двойно данъчно облагане с Швейцария | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Вече се избягва двойно данъчно облагане с Швейцария

Днес бе подписана спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите със Швейцария. Новата Спогодба поправя съществен пропуск в действащата СИДДО, в която липсваше разпоредба за обмен на информация между двете държави. Включването на текстове относно банковата тайна ще позволят обмена на банкова информация за данъчни цели и ще осигурят условия за прозрачност и възможност за предприемане на решителни и резултатни действия в борбата с изпирането на пари, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

До момента действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Конфедерация Швейцария, подписана през 1991 г., е договаряна при коренно различни икономически отношения и правна регламентация. Данъчните закони в сила от 1 януари 1998 г. и съответните им изменения и допълнения впоследствие регламентираха нови положения, които възпрепятстваха българската страна при реализирането на данъчните си правомощия по отношение на определени доходи и данъчно задължени лица. Новите текстове са съобразени с Модела на Данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и със съответните директиви на Европейския съюз, които Република България е транспонирала във вътрешното си данъчно законодателство.

Наличието на актуална спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Конфедерация Швейцария е много важно и от гледна точка на реципрочност и баланс при защита на интересите на нашата страна при получаването на инвестиции от Швейцария.
Новата СИДДО ще влезе в сила след ратифицирането й от парламента.