страници

08 Август 2018

Собствен сайт или страница в социалните мрежи?

С възхода на социалните медии през последните години редица малки фирми, както и представители на свободните професии създават и развиват свои страници там, а сред много от тях все още се наблюдава разбирането, че това е достатъчно за цялостното интернет присъствие на бизнеса им. Сред най-често...
08 Юли 2011

Колко дълго да разказвате за себе си, за да привлечете внимание?

Летният сезон често е водоразделен за професионалната реализация на доста хора. Много компании пък използват периода, за да намерят специалисти, които от есенния сезон с пълна сила да се включат в работния процес. През лятот се подготвят проекти, които да стартират есента. Остава въпроса да...
19 Юли 2010

Кой ли ще прочете 52 хил. страници отчет?

„Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” e проектът по който екип на БТПП работи и е направил 52 хил. страници отчет. Той е предвиден за оценка и практическо предотвратяване на...