fbpx строиителство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
С 15% се е увеличил броят на сделките с недвижими имоти по Черноморието за 2013 година, спрямо 2012, обявиха от Home2U. Отбелязаният ръст се дължи на по-доброто качество на строителството и предоставяните услуги, а така също и на добрия инвестиционен климат.