fbpx 15% повече сделки по Черноморието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

15% повече сделки по Черноморието

С 15% се е увеличил броят на сделките с недвижими имоти по Черноморието за 2013 година, спрямо 2012, обявиха от Home2U. Отбелязаният ръст се дължи на по-доброто качество на строителството и предоставяните услуги, а така също и на добрия инвестиционен климат. Сравнено с периода на строителен бум през 2006-2007 година, качественото строителство е с 30% повече, допълват от агенцията.

Другите фактори, оказващи благоприятно влияние на имотния пазар са политическата стабилност, наличието на валутен борд, който дава гаранции за стабилна валута и не на последно място законодателната система. Благоприятният инвестиционен климат дава увереност на чужденците, че вложените средства няма да бъдат изгубени или след време обезценени.

Към момента може да бъде направена сериозна разлика с периода 2006-2007 година, когато пазарът на недвижими имоти преживя своя бум, а купувачите бяха предимно англичани. Обичайният и на-разпространен сценарии беше покупка на имот, последвана от разочарование от ниското качество на материалите, измамите, спекулативните цени и лошото стопанисване на имотите.