fbpx 35 % от компаниите в Централна и Източна Европа са по пътя на дигиталната трансформация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

35 % от компаниите в Централна и Източна Европа са по пътя на дигиталната трансформация

До края на 2017 г. дигиталната трансформация ще стане основен фокус за бизнес стратегиите на повече от две трети от водещите компании в света. Дигиталната трансформация е една от най-важните тенденции в света на информационните технологии. Този феномен стана важна част в организационния мениджмънт и включва не само промяна в използваните технологии, но и в бизнес моделите на компаниите. Това показва проучване на Oracle иIDC.

Появяването на нов вид бизнес, който е по-устойчив на конкуренция и създава нови и иновативни услуги, удовлетворяващи повече клиенти, маркира началото на процеса на дигиталната трансформация. За да се справят с конкуренцията, все повече организации използват нови технологии, за да разработят иновативни продукти, процеси или комплексни бизнес модели, като така създават нови дигитални стратегии.

За да се проучат как се развива този процес в Централна и Източна Европа, Oracle и IDC проведоха първото проучване в тази сфера. То включва мениджъри от над 251 организации от различни индустрии.

Важно е, че проучването на Oracle и IDC установи, че дигиталната трансформация е процес, който носи значителни ползи за бизнеса. То показа, че има пряка връзка между въвеждането на стратегия за дигитална трансформация и растеж на приходите.

Ключови данни от изследването бяха представени на Oracle Digital Day, който се проведе на 9ти ноември, паралелно в 10 страни в Европа. Георги Александров, Управляващ Директор на Oracle за България, сподели основните изводи от него и рамкира подхода и визията на компанията в помощ на бизнеса, поел по пътя на дигиталната трансформация. „Облачните услуги на Oracle са създадени с идеята да предоставят входна точка на всяка компания към пътя на дигитална трансформация и да отговарят на техните индивидуални нужди. В Oracle вярваме, че имаме възможността да работим в най-интересния етап от трансформациите на бизнеса и нашите облачни услуги да бъдат средство, с което той да e по-успешен и да предоставя повече добавена стойност на клиентите си.“, коментира г-н Александров по време на събитието у нас.

Технологиите, използвани в дигиталната трансформация, са предимно облачни услуги, мобилни технологии, Big Data и социални медии. Страните от Централна и Източна Европа са все още зад тези от Западна Европа по използване на тези технологии, но все повече компании планират въвеждането им.

Според проучването на IDC:

  • 34 % от запитаните използват облачни услуги;

  • 39 % планират да въведат облачните услуги;

  • 41 % използват мобилни технологии;

  • 25 % използват Big Data решения.

Други важни изводи:

  • 72 % от запитаните поставят клиентското удовлетворение като техен първи бизнес приоритет за следващите 12 месеца;

  • 41 % от тях споделят, че IT отделите имат поддържаща функция, която увеличава бизнес ефективността;

  • 40 % от проучените смятат, че информационните технологии правят компанията по-конкурентна и подпомага генерирането на приходи.