fbpx Насърчаваме иновациите в сътрудничество с водещи научни центрове от Корея | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Насърчаваме иновациите в сътрудничество с водещи научни центрове от Корея

„В България има огромен брой талантливи и образовани хора, които могат да са двигател за иновациите. Убедена съм, че този потенциал може да бъде реализиран чрез прилагането на изключително успешния корейски иновационен модел“.

Това заяви изпълнителният директор на „София Тех Парк“ АД по време на научен форум, посветен на опита на България и Корея в технологичния трансфер и комерсиализиране на технологии. Събитието се организира от първия научно-технологичен парк в България и събира на едно място представители на водещи корейски научни институти, представители на бизнеса и научните среди у нас.

Основната идея на Научно-технологичния парк е да осигури не само физическата среда за иновационна дейност, но и платформа за мултидисциплинарно взаимодействие между различните групи хора, които участват в процеса по осъществяване на дадена иновация. Амбицията на научно-технологичния парк е да се превърне в място, където даден „иноватор“ може да открие всички необходими инструменти и експертиза за превръщането на иновативна идея в продукт със сериозен потенциал за пазарна реализация. Има сериозни предпоставки България да се превърне във водещ иноватор, за което свидетелстват и международните оценки за страната ни. През 2013 г. София се нарежда на 3-то място в Европа след Лондон и Дъблин по брой стартъп компании, а през 2014 г. сме отново в челната петица, заемайки 4-то място.

На форума бяха представени още политиките за насърчаване на иновациите, които се прилагат в Корея. По данни, изнесени от д-р Джънсеок Сео от корейската иновационна фондация „Инополис“ за последните 10 години фондацията е участвала в създаването на четири технологични научноизследователски института с държавно участие. Чрез дейността си тези институти са допринесли за значително увеличаване на броя иновативни стартъпи, които успяват да постигнат стабилно развитие и да надхвърлят критичния 3-годишен период на съществуване. По думите на д-р Джънсеок Сео делът на тези фирми се е покачил от 55% на 77%, като същевременно се е увеличил и размерът на реализираните от тях приходи. Само в един от тези институти днес работят над 27 000 изследователя, 1300 малки и средни предприятия и 5 университета.

Добрите практики на Корея ще бъдат заложени в концепцията за развитието на първия научно-технологичен парк у нас. За тази цел в рамките на форума беше подписано и споразумение за сътрудничество между „София Тех Парк“ АД и Фондация „Инополис“.