fbpx По-добър растеж от очаквания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-добър растеж от очаквания

Икономическият растеж от 0.9% на годишна база през първото тримесечие се оказа по-висок от предварителните очаквания за минимален спад, коментират анализаторите на Райфайзенбанк. Положителни са били развитията както при потреблението, което е нараснало с 2% спрямо първото тримесечие на миналата година, така и при инвестициите, които нарастват на годишна база за пръв път от края на 2008 г. (плюс 1.3%). По този начин, благоприятното развитие на вътрешното търсене изцяло компенсира спада на износа (минус 4.4%) през първата четвърт на годината.
Безработицата обаче продължава да се увеличава, като през първото тримесечие тя е нараснала до 12.9%, а растежът на производителността на труда се е забавила съществено до 2.6%, вследствие на относително слабия икономически растеж и забавения спад на заетостта спрямо пика на кризата.
Анализаторите на Райфайзенбанк отбелязват като благоприятни развитията във фискалната сфера – реализираният излишък през април е довел до съществено свиване на натрупания от началото на годината дефицит до 0.3%, а фискалният резерв се е възстановил до равнищата от края на 2011 г. и възлиза на 4.9 млрд. лв.