fbpx Смесени сигнали за икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Смесени сигнали за икономиката

Смесени сигнали за икономиката

За разлика от преобладаващо негативните развития през първото тримесечие на годината, сега анализаторите на Райфайзенбанк дават смесени сигнали за развитието на икономиката. През април промишленото производство отбеляза спад от 2.8% на годишна база, но в същото време подотрасълът преработваща промишленост бe на положителна територия с годишно нарастване от 0.8%. Според анализаторите на банката, това е свързано с намаляване на негативното влияние на външната среда по линия на износа. Макар и с минимални темпове износът се увеличава. От друга страна, започналото възстановяване на вътрешното търсене се свързва и с дефицита по текущата сметка от 158.7 млн. евро за април.

Динамиката на услугите продължава да бъде слаба, поради по-късното начало на възстановяването на вътрешното търсене. Задържащо влияние върху нарастването на потреблението оказва състоянието на пазара на труда.
Отчита се и спад на безработицата в страната до 12.2%, най-вече заради сезонните дейности, но като цяло не се наблюдават устойчиви процеси на възстановяване на пазара на труда.