Ще обучават деца по иновативна система

Над 200 учители ще обучават повече от 5000 деца на математика по системата JUMP MATH през предстоящата учебна година, съобщиха от “Институт за прогресивно образование”. Това е иновативен метод за обучение, който увеличава значително степента на разбиране на материала от учениците и при това им помага наистина да харесат математиката.

Броят на учениците ще нарасне близо 200% спрямо настоящата година, благодарение на фондация „Америка за България“, която отпусна тригодишен грант в размер на 1.3 млн. лв. Средствата ще помогнат повече училища да прилагат новата методика, а над 1100 учители ще преминат тренинг за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация за целия период. В своята работа те ще бъдат подпомогнати от учебни помагала, както и от система от професионални консултации, видео-уроци, интернет - базирани обучения и инструменти за оценка на постиженията на учениците.

Методиката се прилага вече четвърта година, а стремежът е до септември 2014г. да бъдат обхванати над 300 учители от страната и поне 200 от тях да започнат да я прилагат веднага в работата си с 5000 деца.

JUMP MATH е разработена от Джон Майтън, математик от Университета на Торонто, преди повече от 15 години. Всички елементи в системата са следствие от реална работа с деца. България е първата неанглоговоряща страна, в която тя се въвежда. По нея могат да учат деца от предучилищна група до 7 клас. Част от материалите вече са одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН), за останалите това предстои през тази учебна година. 

Facebook comments