fbpx Стибилизация в текстилната индустрия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стибилизация в текстилната индустрия

Отслабена от значителните промени, предизвикани от глобализацията и от шоковите промени в търсенето, текстилната индустрия се характеризираше със „среден” кредитен риск. В Европа тя остана относително стабилна, но продажбите на облекло определено страда поради намаляващото потребление. Ситуацията във Франция потвърждава новите перспективи в текстилния сектор, анализират от Кофас.
Броят на компаниите в несъстоятелност в тeкстилната индустрия е намалял почти наполовина от 2009 г. насам, въпреки че е близо до рекордните за френските компании като цяло. В края на октомври 2013 г., от 62 431 компании в несъстоятелност, отчетени от Кофас за една година, само 83 са били в текстилния сектор.

Въпреки навлизащите евтини продукти от развиващите се страни, европейската текстилна индустрия продължава да остава конкурентоспособна. Ключът към успеха обаче остават иновациите. Борбата за оцеляване принуди много компании да инвестират в технически текстил, предназначени за нишови пазари.

Един от ключовите активи на европейския пазар е възможността да доставя в много други страни, тъй като техническият текстил е приложим в много други области – спорта, производството на мебели, медицината, селското стопанство и околната среда. Това е една от ключовите перспективи за стабилизация.

В Азия и в Северна Америка, динамичното търсене при домакинствата продължава да оказва позитивно влияние върху секторните рискове. Според рисковия индикатор, разработен от Кофас, позитивното развитие в областта е концентрирано в тези два региона.

В страните от Северна Америка, благодарение на позитивните тенденции в потреблението на домакинствата, рисковете в търговията и в автомобилната индустрия се придвижват от „средни” към „умерени”. Продажбите на нови автомобили се връщат към нивата от преди кризата, а паричният поток на автомобилните производители са се увеличили с 19% през последната година. В търговията на дребно в САЩ и Канада продажбите за същия период са се увеличили с 3,9% както при онлайн, така и в традиционната търговия на дребно.

На азиатските пазари Кофас приема рисковете в сектора на услугите като „умерени”. Оборотът и печалбата са се увеличили значително за сметка на корпоративни услуги, по-специално информационните технологии и инженеринга. Като цяло в региона, появата на китайската средна класа води до стимулиране на туризма, тенденция, която ще се запази заради нарастващите доходи на гражданите в тази страна.