fbpx Нови указания: Някои магазини за нехранителни стоки могата да продължат работа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови указания: Някои магазини за нехранителни стоки могата да продължат работа

Водеща снимка
Да

Нови указания: Някои магазини за нехранителни стоки могата да продължат работа

Съгласувано с министъра на здравеопазването и вземайки предвид мнението на национално представителните работодателски организации, браншовите организации и бизнеса, министърът на икономиката издаде указания за продължаване на работата на някои магазини за нехранителни стоки.

Указанията предвиждат:

1. Самостоятелни обекти-магазини за нехранителни стоки в търговските центрове, до които има директен достъп (вход) от улица или паркинг, могат да продължат своята дейност, спазвайки указанията по т. 2

2. Магазините с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, могат да продължат своята дейност:

а) като обособят и ограничат по подходящ начин търговска площ, достъпна за клиентите в размер до 300 кв. м. Обособяването може да стане с преградни стени, ленти, щандове и други начини, които да не позволяват достъпа на клиенти извън обособената площ;

б) извън търговските обекти на открити площи при спазване на всички противоепидемични мерки и нормативно установени правила и задължения за осъществяване на дейността.