fbpx Подобрения в някои сектори | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подобрения в някои сектори

В страните от Северна Америка химикали, транспорт и текстил повишиха оценката си от „среден риск” на „нисък риск”. Секторните рискове показват подобрение благодарение на падането на цената на петрола.

Според Кофас тази година се видя отчетливо подобрение в секторния риск на Северна Америка. След краткотраен спад поради лошите климатични условия през първото тримесечие, САЩ възобнови балансирания си растеж (прогноза от 2.0% през 2014 г. и 2.5% през 2015 г.). Компаниите се възползваха от благоприятната инерция в потреблението и инвестициите, което се отрази на високото ниво на печалбата им. От този благоприятен икономически климат, в съчетание с неотдавнашното падане на цените на петрола, се възползваха основно три сектора, чийто оценки Кофас повиши на „нисък риск”.

За първи път от 2010 г. насам, окуражен от повишаващия се глобален ръст тази година, както и от очакваното засилване на международната търговия през 2015 г., транспортният сектор отчете устойчиви резултати. Докато в Европа въздушният транспорт страда от последиците от руското ембарго върху обмена и силната конкуренция от страна на нискотарифните авиокомпании, в Северна Америка този сектор се възползва от положителните ефекти от преструктурирането.

Ръстът в текстила изглежда стабилен в Северна Америка – с около 2% годишно, при голямо предлагане и стабилно търсене. Памучните реколти в този регион, който е третият най-голям производител, могат да достигнат нивата от 2012/ 2013 с очаквано повишение от 24%, с което обемът ще достигне 3.5 млн. тона.