fbpx Лидл България е реализирала български стоки за над 2 млрд. лв за периода 2020 - 2022 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Лидл България е реализирала български стоки за над 2 млрд. лв за периода 2020 - 2022 г.

Над 2 млрд. лв. е оборотът на български компании в търговската мрежа на Lidl в периода 2020-2022 г., като почти 90% от тази стойност е реализирана в страната, а останалите 10,6% са износ в европейската мрежа на веригата.

Според доклад на изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ), през последните три години Лидл България доставя стоки от над 250 български компании от всичките 28 области на страната.

С най-голям дял от продуктите, които българските производители са доставяли на веригата в периода 2020-2022 г., са месото, колбасите и рибата с общо 33%, млечните продукти и яйцата (16%) и плодовете и зеленчуците (7%). Сред останалите продукти са хляб, различни алкохолни и безалкохолни напитки и вода, захарни изделия, консерви, лютеници, сладка и др.

Според анализа на ИПИ за водещите 50 доставчика (според стойността на доставките), търговските им отношения с Lidl носят средно 10,6% от общите им приходи, като при 13 компании те са над 1/3 от приходите, при 7 – над половината, а при три – почти всички приходи. Компаниите, които работят с Lidl, бележат ускорен ръст на общите приходи за последните три години, отколкото общото увеличение на приходите в преработващата промишленост в страната. Тези компании осигуряват заетост на над 12 хил. души, в много случаи – в малки населени места със сравнително висока безработица.

Продуктите, които българските производители доставят за Lidl, са от всяка една от 28-те области в България. За периода 2020-2022 г. с най-висока стойността на продукцията, реализирана в мрежата на веригата, е област Пловдив – над 250 млн. лева. В още три области – София, Ловеч и Търговище, стойността на доставките е над 100 млн. лева.

На общинско ниво Лидл България работи с местни производители от 85 общини. В почти половината от тях доставчиците са два или повече, а най-голям брой са тези в София-град и община Пловдив.

Над половината от общините, в които е разположена производствена мощност на поне един доставчик на веригата, имат население под 30 хиляди души, а в 1/5 (общо 16 общини) населението е под 10 хиляди души. Това е индикатор за равномерно териториално разпределение на стопанското въздействие в цялата страна, включително в региони със сравнително малко население и относително слаба икономическа активност като цяло.