fbpx България е увеличеля износа към трети страни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е увеличеля износа към трети страни

От януари до ноември 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 46,9% спрямо 2009 г.  Това съобщи Националният статистически институт.

Вносът на България от трети страни се е увеличил с 14,6 на сто спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 13,9 млрд. лева 

Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Русия, Република Македония, Украйна, САЩ, Сингапур и Китай, които формират 57% от износа за трети страни.

Увеличен е и износът към Китай - 140,6%, както и за Украйна - 104%. Износът за Русия и Сърбия бележи ръст съответно с 53,1 и 50,6 на сто, за Република Македония - с 36.5 на сто, а за САЩ - с 9.8 на сто. Значително нараства и износът за Перу, Република Корея, Индия, Виетнам и Бразилия.

Най-голям ръст бележи вносът от Египет, Албания и Израел. Увеличава се вносът от Перу - с 62,5% и Босна и Херцеговина - с 46,9% на сто, а най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Казахстан, ЮАР и Норвегия.

През ноември 2010 г. външнотърговското салдо с трети страни е отрицателно и достига 465.7 млн. лева.

Износът на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите единайсет месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. се е увеличил в преобладаващата част от секторите. При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектора "Минерални горива, масла и подобни продукти", а най-нисък - в сектор "Храни и живи животни".