fbpx Онлайн дискусия за предизвикателствата пред електронната търговия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Онлайн дискусия за предизвикателствата пред електронната търговия

Предизвикателствата, проблемите и възможностите пред електронната търговия ще бъдат отворени за обсъждане от европейските граждани онлайн от 14-ти до 16-ти октомври. Последният тематичен дебат в рамките на Месеца на единния пазар (23 септември – 23 октомври 2013 г.) е на тема „Електронна търговия: онлайн покупки, продажби и комуникации“.

Единният пазар предоставя огромни възможности пред потребителите и компаниите, обаче не винаги е лесно да се възползваме от тях. Компаниите и потребителите трябва да бъдат наясно по различни въпроси като например ДДС, мита, защита на потребителите, защита на данните, трансграничните платежни системи и т.н.

Сред въпросите, поставени за дискусия, са предоставянето на достъп до едни и същи онлайн оферти в рамките на ЕС, въвеждането на по-строги правила за защита на данните и опростяването на правилата за онлайн продажби от фирми в други европейски държави.

ЕС е вторият по големина район след Азия по отношение на интернет потребителите, като техният брой надхвърля 380 милиона. 76% от всички домакинства в ЕС разполагат с интернет връзка. Повече от половината от гражданите на ЕС имат достъп до интернет най-малко веднъж на ден (53%), а 52% използват социални мрежи.

Около половината от потребителите на интернет в ЕС заявяват, че купуват стоки чрез услуги онлайн (53%), 48% ползват онлайн банкиране, 20% продават стоки или услуги по интернет.

Повечето граждани на ЕС не се чувстват добре информирани за рисковете от киберпрестъпленията (59%), докато 38% декларират, че са доста добре запознати.
12% от потребителите са били обект на онлайн измами, а 8% са се сблъсквали с кражба на самоличност. Само около една четвърт от потребителите на социални мрежи (26%) и още по-малко от онлайн купувачите (18%) смятат, че имат пълен контрол върху данните си. 74% от европейците смятат, че разкриването на лична информация онлайн е факт от съвременния живот.

Онлайн дебатът е достъпен за идеи, мнения и коментари на български език на платформата www.yourideasforeurope.eu/bg