свинекомплекс

28 Май 2012

Откриха нови свинекомплекс и фуражен цех в Ямбол

Фуражен цех по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, и свинекомплекс по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” бяха открити днес в Ямбол. Обектите са собственост на „Геомекс инженеринг” ЕООД и са изградени по Програмата за развитие на селските райони и...