треньор

Срещнали се двама приятели от студентската скамейка. Навремето единият бил отличник, а другият – едва кретащ. Отличникът завършил с отличие, а кретащият дори не успял да си вземе дипломата. Умникът завършил медицина в България и престижно бизнес училище в чужбина.