fbpx търговски представителства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Позитивна промяна в оценките на бизнеса за българските служби по търговско-икономическите въпроси установи проучване на БТПП. Делът на дадените от фирмите отлични оценки за българските търговски представители в чужбина се удвоява, в сравнение с миналата година.