fbpx Търговските служби се справят по-добре | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търговските служби се справят по-добре

Позитивна промяна в оценките на бизнеса за българските служби по търговско-икономическите въпроси установи проучване на БТПП. Делът на дадените от фирмите отлични оценки за българските търговски представители в чужбина се удвоява, в сравнение с миналата година. 46% от оценките са отлични, при 21% за 2012 година.

Според проучването, фирмите в страната не използват достатъчно съдействието и услугите, които предлагат службите по търговско-икономически въпроси. 62% от отговорилите посочват, че не са осъществявали контакт с тях. Тези данни са сходни с резултатите от миналогодишното допитване. Важен ориентир за усилията на Министерството на икономиката и енергетиката е постигането на по-висока информираност на фирмите, включително със съдействието на неправителствени организации, защото не малко фирми все още не знаят с какво службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) могат да бъдат полезни за бизнеса. Това признават повече от половината от фирмите, посочили, че не са ползвали услугите на търговските представителства на страната, а една трета от същата група споделят, че не знаят как да ги намерят.
За представителите на бизнеса, запознати с услугите на СТИВ, водещ мотив да ги ползват е необходимостта от намиране на партньори в чужбина, както и икономическа информация за съответната държава, показват резултатите от анкетата.

Очакванията на членовете на БТПП от българските търговски служби зад граница са най-вече за съдействие за контакти с потенциални бизнес партньори, с държавни институции и бизнес организации в чужбина.
Само 5% от анкетираните съобщават, че търговски представители зад граница им отказвали съдействие, показват още резултатите от проучването.
Анкетно допитване на БТПП за дейността на службите по търговско-икономическите въпроси е проведено в периода 8-12 юли 2013 г. Целта на анкетата е подобряване на съдействието, представянето и познаването на българските фирми зад граница.