fbpx Български представител в борда на директорите на Международната мрежа за МСП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Български представител в борда на директорите на Международната мрежа за МСП

Изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков става част от Борда на директорите на Международната мрежа за малки и средни предприятия, стана ясно в рамките на 17-тата годишна среща на организацията, която се проведе между 9 и 10 декември в София.

Домакини на събитието са ИАНМСП и Българската банка за развитие и в рамките на двата дни София бе център на редица сесии, посветени на бъдещето на глобалния сектор на МСП като двигател за устойчиво възстановяване от последствията, причинени от COVID-19 пандемията.

„Влизането на представител на ИАНМСП в Борда на директорите на Международната мрежа за МСП е голяма отговорност, тъй като организацията чрез публично-частни партньорства, обучения и обмяна на опит и знания задава тона на множество стратегически и оперативни насоки за насърчаването на МСП и предприемачеството по целия свят. През 2020 г., когато ИАНМСП стана пълноправен член на Мрежата, на страната ни за първи път се отдаде възможност да сподели опита си в насърчаването на бизнеса пред най-мащабната организация, а включването ми в Борда е естествено продължение на партньорството ни с Мрежата и страхотна възможност за българските предприятия“, коментира Бойко Таков.

Изпълнителният директор на ИАНМСП се включва в ръководството след гласуване на членовете на Международната мрежа в рамките на Генералната асамблея, провела се в рамките на 17-тата годишна среща. Наред с г-н Таков в Борда се нареждат Джей Метра, префисор в Университета на Есекс, Нава Софер – президент на базирания в Канада Международен алианс за търговия, д-р Хамса Тота – основател и президент на базираната в САЩ Innovation Business Development (IBD) – компания, специализирана в подобряването на производителността при иновации на продукти, и други.

17-тата годишна среща за МСП събра и онлайн стотици лектори, компании, представители на публични и частни организации от целия свят, сред които Ив Льотерм, бивш министър-председател на Белгия и зам.-главен секретар на ОИСР, Серджо Арзени, председател на Мрежата, Джей Митра, професор в Университета на Есекс, Ламия Камал-Чауи, директор на Центъра на ОИСР за предприемачество, МСП, региони и градове към ОИСР и много други, които обсъдиха темите за икономическото възстановяване в пост-пандемичните години, ролята на банките за развитие в подкрепата на малкия и среден бизнес, МСП и предприемачеството в Югоизточна Европа и много други.

Международната мрежа за МСП е създадена през 2000 г. като инициатива за подпомагане МСП по време на конференция на членовете на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за МСП и глобализация в гр. Болоня, Италия. Ролята на INSME е да осъществява връзка между организации, които подкрепят МСП, както и такива, които създават политики за финансиране на МСП. Към момента в нея членуват 65 организации от 34 страни, работещи в сферата на интернационализацията, иновациите и технологичния трансфер на МСП.

В мрежата участват правителствени и неправителствени организации, както и финансови институции, а основна мисия на  INSME е да насърчава международното сътрудничество и публично-частното партньорство в сферата на иновациите и технологичния трансфер.