fbpx тютюнопроизводители | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
„Работим за приключване на дебата за промяна на референтната рамка за подпомагане на тютюнопроизводителите.
До 85 млн. лв. преходна национална помощ ще получат над 41 000 тютюнопроизводители. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов подписа заповедта за определяне на размера на плащането.
Още над 800 тютюнопроизводители декларирали площи, отговарящи на изискванията, ще получат средства по Схемата за национални доплащания за сектор „Тютюн“ от кампания 2014.
Парите за тютюнопроизводителите за 2013 г. в размер на 73 млн. лв. ще бъдат предвидени в бюджета за 2014 г. при запазване на размера на подпомагането за сектора. Тютюнопроизводителите получиха подпомагане за 2010, 2011 и 2012 г. по Схемата за национални доплащания в размер на около 73 млн.лв.
 Земеделският министър проф. Димитър Греков ще подкрепи подпомагането на сектор тютюн и отпадането на Списъка с допустимите за подпомагане култури, както на национално ниво, така и пред Брюксел. България е подготвила искане от Европейската комисия за увеличаване с 11,5 млн.