застрахователен

12 Юли 2017

Създават застрахователен продукт, който насърчава износа

Министерството на икономиката чрез Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ стартира нов застрахователен продукт за насърчаване износа на новосъздадени фирми, малки и средни предприятия с експортна насоченост.Отчитайки специфичните възможности и потребности на малките и средни...
11 Март 2015

започва прием по Схемата за застраховане на селскостопанска продукция

Приемът за предоставяне на държавна помощ по Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“ ще започне от 23 март 2015 година. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един бенефициент, е до 65 % от стойността...
27 Ноември 2014

Нови застрахователни продукти за насърчаване износа на българските производители

В рамките на общата политика за насърчаване на износа и развитието на малките и средни предприятия, Министърът на икономиката Божидар Лукарски чрез „Българската агенция за експортно застраховане“ (БАЕЗ ) ще подготви нови застрахователни продукти, с които ще се подкрепят българските...
28 Май 2014

„Групама“ откри първия си офис в София

Застрахователната компания „Групама“ откри първия си офис в София на кръстовището на бул. "България" и бул. "Гоце Делчев". До края на годината, компанията планира да отвори общо 9 търговски офиса у нас в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико...
01 Ноември 2011

Възможности за финансиране на стартиращ бизнес

Независимо дали сте стартираща компания или управлявате успешно бизнес от 10 години, набирането на външно финансиране е важен процес за развитието на бизнеса. Много са факторите, на които следва да се обърне внимание в процеса на набавяне на външен капитал – от нивото на развитие на вашия бизнес до...