fbpx застрахователен | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

застрахователен

100 ученици от 24 града участваха в първия дигитален иновационен лагер на JA България в страната, реализиран с подкрепата на NN България.
Министерството на икономиката чрез Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/ стартира нов застрахователен продукт за насърчаване износа на новосъздадени фирми, малки и средни предприятия с експортна насоченост.Отчитайки спе
Приемът за предоставяне на държавна помощ по Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“ ще започне от 23 март 2015 година.
В рамките на общата политика за насърчаване на износа и развитието на малките и средни предприятия, Министърът на икономиката Божидар Лукарски чрез „Българската агенция за експортно застраховане“ (БАЕЗ ) ще подготви нови застрахователни продукти, с които ще се подкрепят българските износители на меж
Застрахователната компания „Групама“ откри първия си офис в София на кръстовището на бул. "България" и бул. "Гоце Делчев".
Независимо дали сте стартираща компания или управлявате успешно бизнес от 10 години, набирането на външно финансиране е важен процес за развитието на бизнеса.