земеделия

Министерство на земеделието, храните и горите има готовност да увеличи с близо 1 млн.лв.
Специално мобилно приложение ще е в помощ на земеделските производители в България от есента на 2018 г.
Работите усилено и има голям напредък в усвояването на средствата в сектор „Земеделие“.
По Схемата за насърчаване производството и използването на висококачествени семена се отпускат 1,5 млн. лв., с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
Растенията и растителните продукти са произведени по биологичен начин, когато са спазени определени изисквания:- Да е преминал преходният период, т.е.
Министерският съвет одобри Концепцията на Министерството на земеделието и храните за прилагането на директните плащания в България от 2015 г.