fbpx Какво е био? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво е био?

Какво е био?

Растенията и растителните продукти са произведени по биологичен начин, когато са спазени определени изисквания:

- Да е преминал преходният период, т.е. правилата за биологично производство да се прилагат най-малко 2 години преди засяване на културите, а при многогодишни растения, с изключение на ливадите, най-малко 3 години преди първата реколта;

- Плодородието и биологичната активност на почвата се подържат и повишават чрез бобови растения, зелено торене или растения с дълбоки корени в рамките на подходящо сеитбообръщение, чрез използване на оборски тор или компост, получени от стопанства с биологично земеделие. Когато е невъзможно пълноценното подхранване на растенията или подобряване на почвата по тези начини, може да се използват само разрешените торовете.

- Борбата с неприятели, болести и плевели по растенията се осъществява чрез избор на подходящи видове и сортове растения, чрез подходящо сеитбообръщение, подходяща обработка на почвата, чрез защита на естествените неприятели на вредителите, чрез опламеняване на плевелите.

- Използваните разсад, семена и посадъчен материал трябва да са произведени по биологичен начин и да са включени в електронната база данни на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

- Събирането на некултивирани растения, живеещи в естествена среда се смята за биологичен начин на производство, когато начинът на събиране не нарушава естествената среда и когато тези зони не са индустриално замърсени.

Животинските продукти са произведени по биологичен начин, когато са спазени определени правила:

- Преходен период - той се отнася както до земята, от която се произвежда фураж, така и до отглежданите животни, като срокът варира между 6 седмици и 12 месеца според вида им;

- Животните трябва да произхождат от стопанство с биологично производство, освен това трябва да се подбират породи, които са добре приспособени към местните условия и са устойчиви на заболявания;

- Животните трябва да се хранят с фуражи, отгледани по биологичен начин, а през периода на бозаене се хранят с майчино мляко. Забранява се насилственото хранене и използването на антибиотици, и на вещества, стимулиращи растежа или продуктивността;

- Трябва да се подбират подходящи породи животни и методи на селекция, с оглед повишаване устойчивостта на заболявания, хранене на животните с достатъчно количество качествен фураж съобразно вида и възрастта им, редовни разходки и достъп до пасищата с цел укрепване защитните сили на организма, подходяща гъстота на отглеждане, за да се избегне пренаселеност на оборите и свързани с това здравни проблеми.

- Животните се размножават чрез естествени методи, забраняват се някои традиционни, но травмиращи животновъдни практики, забранява се отглеждането на животните завързани. Те се превозват по начини, ограничаващи стреса и се товарят и разтоварват по естествен начин, без използване на електронни стимулатори;

- Акцентира се върху свободното отглеждане на открито, а когато климатичните условия налагат, животните се отглеждат в сгради, към които има определени изисквания.

В периода от 2009-а до края на 2013-а г броят на биологичните оператори в България нараства с рекорните осем пъти и достига до 3100 . Под "биологични оператори" от МЗХ тълкуват всички биопроизводители, както и търговците на биопродукти и лицензираните вносители на биохрани. Сертифицираните екологично чисти площи, от които се събират диворастящи плодове, билки и гъби са нарастнали също до рекордния размер на над 675 000 хектара.

 

Facebook коментари