fbpx Бариерите, които трябва да прескочим | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бариерите, които трябва да прескочим

За да успеем в бизнеса трябва да имаме ясни цели, които да постигаме. Да приемем, че тази първа стъпка е направена. Успели сте да си изградите ясна стратегия за развитие. Въпросът е, как да не се превърнете в един от онези 90%, които не успяват да приложат успешно своята стратегия. Съществуват четири основни бариери, които трябва да се преодолеят:

1. Бариера на визията
Когато говорим за магазин плод и зеленчук е лесно, защото там сте вие и още един-двама души. Т.е. почти всички са наясно как ще се изкарват пари. Какво правим обаче, когато имаме 200 човека във фирмата? Статистиката показва, че само 5% от служителите в една средна или голяма компания разбират стратегията на фирмата. Т.е. трябва много добре да разберете кои техни действия биха помогнали за постигането на устойчиво развитие на фирмата. Ако те не разбират същността как компанията може да печели пари, как бихте очаквали от тях да вземат правилни решения във всяка една ситуация, която възниква ежедневно. Ето защо от съществено значение е не само висшия мениджмънт да е наясно със стратегията на фирмата, а всеки един служител. Той трябва да осъзнае как точно лично би допринесъл за устойчивото и развитие. Няма нужда от някакви помпозни дефиниции. Съвсем обикновени примери от рода на плод и зеленчук вършат чудесна работа.

2. Бариера на хората
Само 25% от мениджърите имат стимули, които са обвързани с изпълнението на стратегията. В повечето случаи, мениджърите получават предимно финансови стимули, обвързани с постигането на конкретни финансови цели. Било то продажби на отдела, печалба на фирмата, брой клиенти за периода и.т.н. Проблемът е, че в повечето случаи това са краткосрочни цели и в тяхното преследване много често хората са принудени да вземат решения, които са добри за тазгодишната печалба (и съответно личния бонус), но не са издържани и планирани за дългосрочното развитие на фирмата.

3. Мениджърска бариера
Около 85% от висшите мениджъри отделят по-малко от един час седмично за дискутиране на стратегията. Хората приемат изграждането на фирмената стратегия като еднократен акт.
„Отделихме достатъчно време на този въпрос. Наехме добри консултанти и накрая след няколко месечен труд имаме добра фирмена стратегия. Сега вече можем да се концентрираме на важните оперативни неща, защото те носят ежедневните приходи и печалби на фирмата”.
За съжаление това е доста често срещано отношение и е основна причина за неуспеха на фирмената стратегия. Не може стратегията н компанията да се разглежда като някакъв формален акт. „Написали сме го на сайта на фирмата, защото всички го имат и ние трябва да го имаме”. Отделен е въпросът, че бизнес средата е динамична и това, което е изглеждало като ясно стратегическо предимство за фирмата преди шест месеца, вече може изобщо да не е така. Това е един от най-важните аспекти и мениджърите би трябвало да му отделят достатъчно от своето време, както отделят на чисто оперативни проблеми като например на счупения камион или че доставчик „Х” не е платил навреме.

4. Ресурсната бариера
Около 60% от фирмите не обвързват своя бюджет със стратегията си. Няма как една компания да изгради своята стратегия около производството на високотехнологични продукти и когато дойде кризата едно от звената с най-орязан бюджет да бъде R&D отдела (научно-развойна дейност). Защото в кризисни моменти първо трябва да има пари за данъци, за банки, за заплати, а пък останалите неща може да са важни, но в по-дългосрочен план. Сега не им е времето. Сега приоритетно трябва да платим лихвите и данъците. Това е добре, но после започваме да се питаме защо след няколко години се оказва, че конкурентите ни имат по-добри продукти и кризата при нас не свършва?

В крайна сметка никой не омаловажава сериозността на текущите проблеми и разходи. Все пак в началото на месеца трябва да платим заплатите, но ако една фирма няма ясни цели (къде точно иска да бъде след 3 години) и няма фирмена стратегия за постигането на тези цели (как точно да изпълним тези цели), то кризата при нея би продължила доста по-дълго време. Това не са лесни задачи за решаване, но ако човек се замисли колко са в процентно съотношение фирмите (от всички регистрирани фирми в дадена държава или град), които имат дългогодишен устойчив растеж, очевидно не са много.

Въпросът е искате ли и вашата компания да бъде сред тях или ще разчитате на конюктюрни обстоятелства за да правите пари или да просто да оцелявате?