fbpx Желанието за независимост е най-силният мотив за стартиране на собствен бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Желанието за независимост е най-силният мотив за стартиране на собствен бизнес

Отношението на жените към предприемачеството е много различно в краищата на света. Това показва глобален доклад на Amway за предприемачеството обхваща 45 държави, като 26 376 от участниците в допитването са жени. Най-положително гледат на предприемачеството жените в Северна Америка (84%) и Латинска Америка (88%), като и двата резултата са много над средното в световен мащаб. В Европа процентите са 73 или малко под средния показател в глобален мащаб - 75%. Делът на одобряващите стартирането на собствен бизнес дами в Азия е 80%. 

Страните, в които 95% от жените гледат позитивно на предприемачеството са Дания, Норвегия и Виетнам, а най-скептични по темата са жените в Турция (40%), Румъния (51%) и България (53%).

 

В България делът на мъжете, склонни да стартират собствен бизнес е по-голям от този на дамите – съответно 29% и 20% за двата пола.

 

Позитивното отношение към предприемачеството в България бележи по-ниски нива (59%)  в сравнение с данните за света (77%) и за страните от Европейския съюз (74%). 64% от българските мъже гледат позитивно на предприемачеството, докато при дамите делът е едва 53%. Сравнен с миналата година, показателят при жените се е увеличил с 2%, докато делът на одобряващите предприемачеството мъже е нарастнал с 8%.

 

Запитани кой е водещият мотив при стартиране на собствен бизнес, и жените, и мъжете в България единодушно избират желанието за независимост. Тук мненията на сънародниците ни напълно съвпадат с предпочитанията в световен мащаб. Мотивът „Независимост“ са избрали 29% от жените и 34% от мъжете. Втора по важност причина за стартиране на бизнес е възможността за "втори доход“, посочена от 27% от жените и 30% от мъжете. „Самореализацията“ се нарежда на трето място, като се посочва съответно от 21% от дамите и 26% от мъжете.

 

„Разликите в предприемаческите нагласи между мъжете и жените в България се дължат на разлики във финансовите ресурси, опита, знанията, уменията и свободното време за развитие на предприемаческа дейност. Жените по-рядко изучават природни науки и инженерни специалности. На пазара на труда жените по-рядко заемат управленски позиции и по-често са заети в специфични сектори на икономиката, в които заплатите са по-ниски като образование, социални услуги и др. Жените в България отделят значително повече време от мъжете на грижите за семейството и децата и по-често се налага да прекъсват своята кариера.“, споделя доц. д-р Десислава Йорданова, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", академичен съветник на изследването.

 

По отношение на бъдещето на самонаемането 19% от мъжете и 22% от жените в България смятат, че в близко бъдеще ще има повече хора, стартиращи собствен бизнес. Еднакъв процент мъже и жени (30%) виждат започването на свой бизнес като възможен вариант наравно с други опции. 17% от жените и 18% от мъжете в интервюираните считат самонаемането като малко вероятно. 

По отношение на това доколко респондените биха се чувствали удобно при търсене и привличане на клиенти, само 27% от жените и 34% от мъжете отговарят утвърдително. 39% от жените биха се чувствали неудобно, докато даващите отрицателен отговор по този показател мъже е 33%.

 

Каква е ситуацията по света?

 

Броят на жените, които могат да си представят, че стартират собствен бизнес също варира при изследваните държави. С най-висок предприемачески потенциал по отношение на жените са Колумбия (74%), Мексико (71%) и Тайланд (71%). В другата крайност са Япония (10%) и Румъния, където делът на жените, които могат да си представят, че стартират собствен бизнес, са съответно 10% и 17%. 

 

Най-осезаемата разлика (19%) между предприемаческия потенциал на мъжете и жените в рамките на една и съща държава се наблюдава в Латвия. 18% е разликата в Канада, Чехия, Русия и Швеци, а в САЩ процентите са 17. От друга страна, в Тайван и Тайланд жените, които  искат да стартират бизнес са повече от мъжете – съответно с 6% и с 3%.