fbpx Стратегическо планиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стратегическо планиране

Налагането на името на фирмата и постоянното подобряване на показателите на дейността и са резултат от обединените усилия на ръководителите на фирмата да разработят и следват правилната стратегия за развитие.
За съжаление не всички мениджъри разбират, че анализирането на бизнеса и стратегическото планиране са важна предпоставка за развитието и растежа на бизнеса. За тях мога да дам един пример с изпълнителен директор, който бил изключително доволен от непрекъснато нарастващите продажби на фирмата, но не се опитал да разбере защо печалбата, както и възвращаемостта на инвестициите не се подобряват особено. Когато Борда на директорите исква обяснение на тези факти, той бил напълно неподготвен и шокиран от това, че някой ще се интересува от тези подробности, след като нещата вървят добре. А нещата винаги могат да вървят и по-добре.

Други ръководители на фирми смятат, че знаят как да планират и организират дейността на фирмата, но в повечето случаи техният подход се свежда до:

- Реагиране на специфична ситуация
- Неясно организиран и структуриран процес
- Наличие на пропуски в прилагането на практика

По-горе казаното важи в пълна сила за мениджърите на малки и средни предприятия, които смятат, че нещата в малките фирми с няколко хиляди лева оборот и няколко души персонал са толкова ясни, че нямат нужда от анализ и планиране. Все пак всички големи фирми са тръгнали отнякъде.
Стратегическото бизнес планиране е основата на успеха на всеки бизнес и би допринесло много повече за успешния растеж на всяка организация, отколкото бързата и лесна печалба. Фирми, които не могат да се придържат към един предварително съгласуван курс, дори и за период от три до пет години, никога няма да постигнат стабилен растеж. 

Важно е да се знае, че "бизнес план" не е равнозначно на "искам пари". 

Бизнес планът е "библията" на всеки ръководител и е в основата на развитието на всяка бизнес единица. Някои от основните насоки при анализа на всеки бизнес са:
- Продукт, Конкуренция, Пазар
- Организация на дейността
- Управление на ресурсите
- Контролни процедури
- Анализ на финансовите показатели
- Финансиране на дейността
Анализът на посочените елементи няма строго определена последователност. Тяхната съвкупност е важна за постигането на правилни заключения и за успешното определяне на насоките за развитие на фирмата - стратегическо бизнес планиране.

Стратегическото бизнес планиране започва с анализ на фирмата, дейността и процесите, които протичат в нея, и средата, в която тя оперира. Резултатите от този анализ заедно с целите, които ръководството преследва, са в основата на изграждането на стратегия за развитие на фирмата, както и в разработването на конкретни действия, които да осигурят постигането на тези цели. Този процес се извършва както от еднолични дружества с един управител и няколко служители, така и от големи мултинационални компании.