Фирмено планиране

Целта на една фирмената диагностика и на фирменото проектиране, е създаването на такава структура на фирмата, като организация на стопанската дейност, която да гарантира устойчивост в динамично променящата се пазарна среда.

Анализ на пазарната среда

В идеалния случай прецизен анализ на състоянието и тенденциите в развитието на пазарната среда, е възможен само в резултат на специално проведено маркетингово изследване. В противен случай е трудно да се направи точна оценка на състоянието на:

Facebook comments