fbpx Какви са предизвикателствата пред социалната защита след пандемията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какви са предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

Водеща снимка
Да

Какви са предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

Експортно ориентираните фирми оформят гръбнака на много местни икономики, особено сред профилираните в преработващата промишленост.  В „265 истории за икономика“ представяме приходите от износ за 2018 г. и  2019 г., както и делът им в общите приходи от продажби на нефинансовите предприятия, в опит да откроим общините със значима роля на износа.

Стойността на приходите от износ до голяма степен зависи от размера на местната икономика.

Най-високи през 2019 г. са те в столицата – 34 милиарда лева – като освен с позицията на София като най-голяма местна икономика в страната това се обяснява и със съсредоточаването на високотехнологични фирми, които работят предимно за външни пазари и установяването на централните офиси на голям брой външнотърговски дружества.

На второ място се нарежда Бургас с 5,7 милиарда лева, а Пловдив и Варна са със съответно 4,1 и 2,6 милиарда лева. Прави впечатление, че в топ 10 се нареждат и няколко по-малки общини със силна индустрия – Марица (1,4 милиарда), Ботевград (1,2 милиарда), Севлиево (955 милиона лева). В повечето общини обаче приходите от износ са относително ниски, като в 149 те са под 100 милиона лева, а за други 44 данни липсват или са конфиденциални.

В относителен план, през 2019 г. най-голям е делът на приходите от износ в общите в Ботевград, Летница и Руен (по 73%), Петрич (62%) и Марица (60%). Високи дялове има най-вече в относително малки общини, доминирани от преработващата промишленост, където няколко големи местни предприятия допринасят за значителна част от износа. В повечето общини, за които има налични данни – 118 – делът на експорта е под 20% от общите приходи на фирмите. Същевременно, в общините с голямо население, и особено в областните центрове, но и в средищата за висше образование, очаквано делът на услугите, насочени към вътрешното търсене е по-голям. В столицата например делът на износа е 24%, в Пловдив – 23%, а във Варна – едва 18%.