fbpx Италия - автомобили, модa, хубаво вино, caffe и pastа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Италия - автомобили, модa, хубаво вино, caffe и pastа

Факт е, че през последните няколко години Италия е един от най-големите инвеститори в България, като фирмите от страната на Ботуша у нас достигат 1000. Европейската държава е и първи клиент за българската продукция и заема трето място при вносителите у нас, с квота от почти 10 % от пазара. Ето защо бизнесът с Италия ще продължи да бъде от значение за развитието на икономиката на България, особено преди предстоящото членство на страната в Европейския съюз (ЕС).


В два поредни броя сп. "твоят БИЗНЕС" ще предостави полезна и практична информация за бизнес възможностите между двете страни.
Структурата на икономиката на Италия като цяло не се различава особено от тези на останалите държави, членки на ЕС.
Търговията и туризмът са отраслите, които в най-голяма степен допринасят за икономическата стабилност и развитие на страната. Секторът на услугите заема две трети - около 68 % от брутния вътрешен продукт, 30 % от националните приходи идват от индустрията, а останалите 2 % - от селско стопанство.
Сред най-развитите отрасли в Италия са машиностроене, текстил и моден дизайн. Официалните данни показват, че приходите от експорт на машини се равняват на 52 млрд. евро, което представлява приблизително 70 % от износа на продукти на машиностроенето.
Това, което отличава икономиката на тази европейска страна, са т. нар. "индустриални райони", в които работят много малки и средни предприятия, всяко едно, специализирано в определена област. В Италия малките фирми са с 10 % повече от тези в Германия, с почти 20 % повече от компаниите във Франция и с 25 % повече от фирмите в Англия.
Благодарение на този модел европейската държава е една от страните, в които предприемаческата инициатива е достигнала своя разцвет до такава степен, че

етикетът Made in Italy е реномирано име
и означава качество в цял свят


Благодарение на гъвкавата си структура италианската индустрия успява да преодолее световните пазарни кризи през годините. Страната все повече се ориентира към директни инвестиции на чужди пазари. При износа на продукти тя ще разширява мрежата от партньори, а няма само да разчита на собствени ресурси.
Въпреки че голяма част от италианската икономика се крепи на малкия и средния бизнес, сериозните обществени и частни корпорации също оформят облика й на развита европейска държава.

Бизнесът


Компанията ENI заема около 30 % от енергийния сектор в Италия, като тя търгува и доставя електричество за много други държави. Един от най-големите производители на електричество в Европа е също италианска компания - ENEL.
Сред предприятията, оказали огромно влияние върху стандарта на живот в страната, са Telecom Italia, най-голямата италианска приватизирана компания, автомобилната FIAT и фирмата за автомобилни гуми Pirelli.
За развитието на икономиката на Италия от значение са компании като застрахователно дружество Generali, Barilla e Ferrero- компания в областта на хранително-вкусовата промишленост и др. Сред най-известните италиански фирми в света е производителят на спортни облекла Benetton.
Официалните данни на страната сочат, че заетостта се увеличава постепенно в следствие на политиката на правителството за подобряване на пазара на труда. Въпреки това, броят на работещите хора до момента е по-нисък от средната заетост на Стария континент.

Марката

Емблемата Made in Italy се свързва с елегантност, изисканост, изобретателност и качество в модния дизайн. И не само това. Европа и светът познават много добре както италианската кухня, така и най-модерните технологии в областта на машиностроенето и роботиката, с които страната се слави.
Селското стопанство, машиностроенето, текстилната и хранителната промишленост са секторите, от които най-много зависи заетостта, като логично броят на компаниите в тези сфери е най-голям.
Агробизнесът е един от най-динамично развиващите се в страната, като приходите от селско стопанство, в това число от износ и внос на продукти, се равняват на 48 млрд. евро.
Производството на вино е един от основните стълбове в този бизнес. Германия, Франция, САЩ и Канада са сред най-големите потребители на италианско вино. Вносът за тези държави се изчислява на стойност от 8,5 млрд. евро през 2002 г.
Транспортният отрасъл на страната е от стратегическо значение за износа й. Италия заема пето място по производство на автомобили и части за тях след САЩ, Япония, Франция и Германия. Държавата е световен лидер при производството на гондоли, като 80 % от него е предназначено за чужди пазари. Италия е на първо място в Европа по производство на мотоциклети, като 50 % от тях се продават зад граница.

Директни инвестиции в България и търговски обмен

Италия е на първо място по преки чуждестранни инвестиции в България. Официални данни за първото тримесечие на 2004 г. показват, че вложенията се равняват на 657 млн. щатски долара, по информация на Агенцията за насърчаване на инвестициите. "Свежите" пари са предимно на енергийната компания ENEL в ТЕЦ Марица Изток 3, както и на Italcementi, която чрез фирма Ciments Francais вложи във варненския завод "Девня Цимент" 120 млн. долара.

Цялостният двустранен обмен за 2003 г. се изчислява на 1,96 млн.евро

Данни на Италианския институт за външна търговия в София сочат, че фирмите от страната на Ботуша, присъстващи в България, са над 1000, а 170 от тях членуват в Консултативния комитет на италианските предприемачи у нас.

Най-важни италиански компании в България

Miroglio - текстилна фирма с открити четири фабрики, ENEL, Italcementi, SIAD, фирма за производство на компресирани газове за производствени цели, AMGA-Udine, компания в сектора на дистрибуцията на газ и
Unicredito Italiano, която закупи Булбанк.
За италианското икономическо присъствие в страната все по-съществено значение придобива Пловдив, като традиционен земеделски, икономически, индустриален и панаирен център. В него се концентрират много важни инвестиции, като например тъкачницата Bulsafil, открита през октомври 2003 г.

 

Секторът на мебелната промишленост и обзавеждането също е основен за страната, като в него работят 38 хил. фирми, в които са заети приблизително 230 хил. работници. Така Италия се нарежда на второ място в света по производството на мебели след САЩ, и на първо в експорта, като заема 17 % дял на световния пазар.
Страната е голям производител на машини и съоръжения за текстилната промишленост, металургията, химическата и хранително-вкусовата промишленост, на машини за строителството, както и отоплителни системи.
Машиностроенето представлява приблизително 40 % от производството на държавата, като в този сектор работят значителен брой малки и средни предприятия. Приходите от този отрасъл през 2002 г. се изчисляват на около 33 млрд. евро.
Модната индустрия обслужва всички гореспоменати сектори от икономиката, като тя обхваща и производство на аксесоари, като кожени изделия, обувки, бижутерия и козметика. Тази индустрия представлява около 6 % от брутния вътрешен продукт на страната и 18 на сто от износа.

Единно гише за фирми в
Посолството на Италия в София

В началото на декември 2004 г. в посолството на Италия в София бе открито единното гише за интернационализиране на италианската производствена система. Това е пилотен проект, който обединява всички представителни институции на Италия в България, като Търговско-икономическата секция на посолството, новосъздадената секция за промотиране на търговията, Италианския институт за външна търговия, представителството на регион Емилия Романя, както и консултативния комитет на италианските предприемачи в България. Целта на този проект е да се осигурят директни и ефикасни помощ и координация на дейностите, свързани с икономическите отношения между двете страни и взаимния обмен.
Единното гише бе открито лично от зам.-министъра на външните работи на Италия сенатор Роберто Антонионе. България е една от първите страни, в която се реализира такава система.
По този начин бизнесът с Италия ще може да се развива още по-интензивно, особено преди предстоящото членство на България в Европейския съюз през 2007 г.

Полезни контакти:
Посолство на Италия в София
тел.: 02/ 921 73 00
http://www.ambitaliasofia.org
Италиански институт за външна търговия
http://www.ice.gov.it/estero2/sofia/
http://www.italtrade.com