fbpx 38% ръст на износа на България към трети страни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

38% ръст на износа на България към трети страни

етикети

През периода януари - ноември 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 38.0% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 29 003.8 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Украйна, Съединените американски щати, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Китай, които формират 51.5% от износа за трети страни. През ноември 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 48.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 800.5 млн. лева.

През периода януари - ноември 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (224.6%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (195.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (4.6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2022 г. се увеличава с 62.8% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 44 835.7 млн. лева (по цени CIF)1. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През ноември 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 31.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 010.1 млн. лева.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (525.5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (140.8%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2022 г. е отрицателно и е в размер на 15 831.9 млн. лева. През ноември 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 209.6 млн. лева.