fbpx Бързодвижещите се стоки формират 66 % от приходите в търговия на дребно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Бързодвижещите се стоки формират 66 % от приходите в търговия на дребно

Най-добрите 250 глобални търговци на дребно генерираха агрегирани приходи от 4.85 трилиона щатски долара през фискалната 2019 година, което представлява съвкупен ръст от 4,4%, според новия доклад на Делойт „Глобалните сили в продажбите на дребно 2021“ (Global Powers of Retailing 2021).

"Предизвикателството пред политиците в световен мащаб ще бъде да контролират пандемията, да защитят тези, които са били засегнати, и да ускорят разпространението на ваксини", казва Д-р Айра Калиш, главен икономист на Делойт Глобал. "Успехът на тези императиви ще определи пътя на световната икономика до края на годината."

Глобалните сили в продажбите на дребно - топ 250

Делът на прихода на 10-те най-добри търговци на дребно в световен мащаб отново се увеличава спрямо общия приход на 250-те ритейл компании, като достига до 32.7%, в сравнение с 32.2% през предходната година. Списъкът с топ 10 продължава да бъде доминиран от американски компании, като седем от десетте компании са базирани в САЩ, a другите три - в Европа.

Минималният приход, който компания трябва да има, за да влезе в топ 250 класацията, е 4 милиарда щатски долара, в сравнение с 3,9 милиарда щатски долара през предходната година, а средният размер на компанията нараства до 19.4 милиарда долара.

С най-голям брой компании (135) в Топ 250, е секторът на бързодвижещите се потребителски стоки (FMCG)[1] , който генерира 66 % от приходите от търговия на дребно за 2019. Търговците на дребно в този сектор имат най-голяма средна доходност (23,7 милиарда щатски долара), но това е и секторът с най-нисък марж на нетната печалба (2%).

Европа има най-голям брой топ 250 търговци на дребно, с 87 компании, базирани в региона. Търговците на дребно в Северна Америка, от своя страна, допринасят с почти половината от общите приходи от Топ 250 през финансовата 2019 г. и имат най-голям среден приход от продажби на дребно- 28,6 милиарда щатски долара, което е много по-високо от средния приход за всички компании, попадащи в Топ 250 - 19,4 милиарда щатски долара.

Заради пандемията от COVID-19 се наблюдава ръст на онлайн продажбите в световен мащаб. Що се отнася до Европа, докладът на Делойт посочва, че в Обединеното кралство делът на онлайн продажбите на дребно скача до 35,2% през януари 2021 г., спрямо 19,5% през януари 2020 г., а в Германия продажбата на хранителни стоки онлайн нараства с почти 90% спрямо същия период през 2019 г.

"Електронната търговия и търговците на дребно стимулират ръста на приходите на дребно", Пет от десетте най-бързо развиващи се търговци на дребно са онлайн търговци."- казва Силвия Пенева, управляващ съдружник в Делойт България.

„Промените в поведението на потребителите по време на пандемията, като увеличаването на онлайн активността и намалените разходи за продукти, които не са от първа необходимост за домакинствата, променят значително традиционните вериги на доставки. Занапред икономическата активност и потребителското търсене ще се възстановят, но това как и къде хората пазаруват, може да не се върне към пред-пандемичните модели , което означава, че много търговци на дребно могат да бъдат изправени пред риск от значителна и трайна загуба на бизнес.“ - допълва още тя.