fbpx Много вождове, малко индианци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Много вождове, малко индианци

Този виц сте го чували, затова ще започнем с друг, в който се разказва за японска и американска компания, които решили да организират състезание с лодки като символ на работата в екип. На първия тур екипът на японците спечелил с преднина от 1 км. В последствие американският ръководител решил да разбере каква е причината и наел външна компания, която да анализира случилото се. Анализаторите установили, че японският отбор разполага с осем гребци и един лидер, докато американският отбор имал един гребец и осем лидера. На втория тур американският мениджър напълно реорганизирал управленската структура на екипа: четири лидера, три супервайзора и нова бонусна система за гребеца. Този път японският екип спечелил с преднина от 2 км. Унижени, американците уволнили гребеца за слаби резултати и раздали на мениджърите и супервайзорите бонуси за откриване на проблема.

Бизнес поука: За успеха са нужни много гребци и един, който задава ритъма.

Съществуват много други подобни вицове. Чуваме ги, разсмиват ни, но замисляме ли се защо съществуват и каква е поуката в тях?

Мениджърите в една компания са натоварени с отговорността да осъществят амбициозните цели, които собствениците на фирмата залагат пред тях. Това означава, че мениджърите трябва да са наясно с мисията, визията и стратегията на компанията, за да могат да управляват процесите и хората по начин, който на оперативно ниво гарантира постигането на заложените цели.

Успешният мениджър трябва едновременно да постига ефективност, да изгражда екип и създава атмосфера, която предразполага служителите да се чувстват уважавани и ценени, за да могат да използват талантите си и да разгръщат своя потенциал в полза развитието на компанията.

Според теориите, екипът представлява съвкупност от хора, които се допълват като знания и умения, и работят заедно за постигането на определена цел, пред която са еднакво ангажирани и отговорни. Екипите повишават гъвкавостта на вземане на решения, притежават по-висока креативност, иновативност и посвещаване на резултата, което води до повишена производителност. Създаването на ангажиран екип, споделящ целите на организацията, е една от ключовите характеристики на успешното управление. Ключовите елементи тук са екип, ангажиран и посветен на целта.

Едно от уменията, които трябва да притежава един мениджър, е идентифицирането на необходимостта от промяна и реализирането ѝ в компанията

Например, как да се преструктурира работата на компанията, така че веднага да отговаря на постоянно променящите се клиентски нужди, как да произвеждаме повече с по-малко ресурси и други. В своята практика многократно сме виждали примери за неуспешно реализирани промени в компаниите. Това често се дължи на факта, че когато се дефинира промяната, не се търси мнението на тези, които тя касае. В този случай, реакцията на работниците към новостите, които им се налагат от мениджмънта е: „Всяко чудо за три дни!“. Най-лошото в случая е, че е изразходван ресурса „доверие към мениджъра“ - и от страна на собствениците, и от страна на работниците.

Когато говорим за реализацията на стратегията, трябва да сме наясно, че за да е успешна, трябва да са въвлечени всички нива в организацията и то още от етапа на дефиниране на стратегията. В едно изследване на водещ университет се споменава: „Днес служителите все по-често изискват да участват в диалозите, които се отнасят до организационни промени. Тяхното участие е от особена важност за запазването у тях на чувство за принадлежност към фирмата, независимо от нейните размери и конкретната роля на работника… Мениджърите трябва да осъзнаят, че ако предоставят информация на своите служители и се вслушват в тяхното мнение, тогава те ще се вълнуват от работата си, ще се чувстват обвързани с визията и мисията на компанията и ще се стремят да постигат нейните цели.“