fbpx земеделски стопани | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

земеделски стопани

Предвиждаме земеделските стопани с пропадналите площи под 80 %  заради сушата да бъдат компенсирани по de minimis. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на среща със земеделски производители в Сливен.
„Политиката на Министерството на земеделието и храните е в защита на интересите на земеделските стопани“.
Министерството на земеделието и храните създава Регистър на земеделските стопани, отглеждащи тютюн. От 1 април 2014 г. се приемат заявленията за регистрация в общинските служби „Земеделие”, по местонахождение на имотите.