fbpx златни монети | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

златни монети

През цялата история на златото се е гледало като на ценен метал. Неговият уникален и красив блясък и инвестиционна стойност, го прави важна част от диверсифицираното портфолио.
Професионалната оценка и измерване на благородния метал злато имат редица специфики при използването на уредите и прилагането на различните методи за проба. Най-важният метод за проба на злато остава везната, за която е изключително важно да бъде точна.