Биляна Лаундс

13 Юни 2016

Загуби от наемане на неправилния човек

Да работиш с хора е едно от най-сложните изкуства в живота на фирмата. Много пъти един от сериозните проблеми за нейното развитие е намирането на точните хора. Днес "генералите" се сражават на първа линия на фронта заедно с редовите войници. Често за тях е по-лесно, дори...
16 Април 2009

Техники за подбор на персонал

Подборът на точния за една компания персонал е сложна задача.
Съществуват множество и най-разнообразни техники за осъществяването ?. Различните работодатели или специалисти по човешки ресурси използват различни методи отделно или в комбинация, за да бъдат сигурни в направения избор. Ето и най-...